Ikon för Rikstermbanken

RNA

svenska termer: RNA
ribonukleinsyra
definition:

nukleinsyra bestående av ribonukleotider

anmärkning:

RNA deltar i omsättningen av DNAt:s genetiska information till protein (se transkription och translation). Hos alla kända organismer och DNA-virus avgörs sekvensen, dvs. ribonukleotidernas inbördes ordning, av deoxiribonukleotidernas ordning i genomets DNA. RNA-typer med olika funktioner i informationsöverföringen är mRNA, tRNA och rRNA. RNA var troligen den första informationsbärande makromolekylen och föregick evolutionärt såväl proteiner som DNA. Än i dag bildas deoxiribonukleotider (byggstenar i DNA) från ribonukleotider (byggstenar i RNA).

se även:
engelska termer: RNA
ribonucleic acid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016