Ikon för Rikstermbanken

DNA

svenska termer: DNA [Betoning på D eller A.]  el.
deoxiribonukleinsyra
definition:

nukleinsyra som består av deoxiribonukleotider och som utgör genomet hos alla kända organismer och vissa virus

anmärkning:

DNA bär den ärftliga informationen, generna, men allt DNA utgör inte gener. Det är sekvensen, dvs. den inbördes ordningen hos nukleotiderna, som avgör molekylens genetiska informationsinnehåll. Den tredimensionella struktur som molekylen i allmänhet har, dubbelspiralen, beskrevs av Francis Crick och James Watson 1953.

se även:
engelska termer: DNA
deoxyribonucleic acid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016