Ikon för Rikstermbanken

kromosom

svensk term: kromosom
definition:

enskild nukleinsyramolekyl eller sammanbundna identiska kopior av sådan nukleinsyramolekyl, med associerade proteiner, hos cell eller viruspartikel

anmärkning:

Kromosomer observerades första gången av C. Nägeli 1842 och namngavs av W. Waldeyer 1888. Termen betyder ’färgbar kropp’ och syftar på att kromosomer i en delande cell går lätt att färga och studera. Det är bara vid celldelning kromosomerna går att urskilja från varandra. Den struktur de består av, som i eukaryota cellers kärna kallas kromatin, är då mer kondenserad (tätare packad) än annars. Avbildningar där kromosomer ser ut som kryss föreställer kromosomer vid celldelning. Kromosomerna innehåller då två identiska DNA-molekyler, som utgör armarna i kryssen. Det beror på att DNA:t replikeras före celldelning. Hos eukaryota celler kallas var och en av de identiska molekylerna (syster) kromatider. Hos vissa organismer, t.ex. bananflugans larver, replikeras DNA:t gång på gång utan att cellerna delar sig, och kromosomerna kommer att bestå av ett tusental identiska molekyler. Sådana kromosomer kallas polytena och har ofta använts i genetiska studier. De flesta eukaryota organismers celler har flera olika kromosomer i kärnan. Mitokondrier och kloroplaster innehåller egna kromosomer. Bakterier och arkéer har i allmänhet en enda cirkulär kromosom, men såväl linjära kromosomer som flera olika kromosomer per cell förekommer. Hos bakterier och arkéer definieras kromosomer som sådana DNA-molekyler som innehåller basgener, medan DNA-molekyler som saknar basgener kallas plasmider. Även genomiskt RNA hos RNA-virus kallas kromosomer. Jämför äv. histon, nukleosom.

se även:
engelsk term: chromosome
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016