Ikon för Rikstermbanken

virus

svensk term: virus
definition:

parasit bestående av nukleinsyra och protein, ibland även omgiven av ett lipidhaltigt hölje

anmärkning:

Virus är mycket små (20 till 300 nm i diameter) biologiska enheter. De är inte uppbyggda som celler och har ingen egen metabolism (ämnesomsättning). För att föröka sig måste de infektera en cell och utnyttja cellens metabolism. Därför räknas de inte som levande i ordets strikta bemärkelse. Virus består av genetiskt material i form av antingen DNA eller RNA. Dessutom innehåller de protein och i vissa fall omges de utanför värdcellen även av ett hölje som hämtas från värdcellens membran.

Många olika sjukdomar orsakas av virus, t.ex. influensa, mässling, vattkoppor, herpes och aids. Man kan dela in virusen i två huvudgrupper med avseende på vilken sorts nukleinsyra deras genom består av, DNA-virus och RNA-virus. Virus utanför värdcellen kallas viruspartiklar (även virioner).

se även:
engelsk term: virus
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016