Ikon för Rikstermbanken

nukleinsyra

svensk term: nukleinsyra
definition:

kedja av nukleotider sammanbundna med fosfodiesterbindningar

anmärkning:

Se DNA och RNA, de nukleinsyror som deltar i det genetiska informationsflödet.

se även:
engelsk term: nucleic acid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016