Ikon för Rikstermbanken

nukleotid

svensk term: nukleotid
definition:

molekyl bestående av en purin eller pyrimidin, en sockergrupp och minst en fosfatgrupp

anmärkning:

Nukleotider är bland annat enskilda byggstenar i nukleinsyror (deoxiribonukleotider i DNA, ribonukleotider i RNA). Sockergruppen i DNA är deoxiribos och i RNA ribos. Purinerna i DNA och RNA är adenin och guanin, och pyrimidinerna är cytosin och tymin i DNA och cytosin och uracil i RNA. ATP, adenosintrifosfat (en adenin med tre fosfatgrupper bundna till sig) är också den viktigaste molekylen i alla cellers energiomsättning. Energi lagras och frisätts genom bildande och spjälkande av de energirika bindningarna mellan fosfatgrupperna i ATP.

se även:
engelsk term: nucleotide
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016