Ikon för Rikstermbanken

Metoder för att söka

Enkel sökning

  1. Skriv in ett eller flera ord som du vill söka på. 
  2. Om du vill utöka din sökning, välj sökalternativet ”även i all annan text” (fritextsökning). 
  3. Tryck på returtangenten eller på knappen ”Sök”. 

Observera att sökningen inte är versalkänslig, det vill säga sökresultatet blir inte annorlunda beroende på om du använder stora och små bokstäver i din sökning. I denna version av Rikstermbanken stöds inte sökning med booleska operatorer som AND eller OR. Funktionen att söka med jokertecknen (t.ex. *, ” ”, ?) är under utveckling. 

Den förvalda sökinställningen ”enbart bland termer” innebär att du söker bland termer, synonymer och avrådda termer på alla språk. Det andra sökalternativet motsvarar fritextsökning och innebär att du förutom att söka bland termer också söker i all annan text i termposten, dvs. även i exempelvis definitioner och anmärkningar. Läs mer om termpostens olika delar på sidan Termpostens olika delar.

När du har sökt kan du även avgränsa sökresultatet utifrån språk. Läs mer om detta i avsnittet Sökresultat och träfflista.

Utökad sökning

Asterisk

Du kan använda asterisk (*) om du vill få träff även när sökordet/sökorden förekommer som en del i andra ord. En sökning på t.ex.

  • kredit* ger träffar med ordet kredit och ord som börjar med kredit (kreditera, kreditförsäkring osv.)
  • *kredit ger träffar med ordet kredit och ord som slutar med kredit (checkkredit, exportkredit osv.)
  • *kredit* ger träffar med ordet kredit och ord som börjar och/eller slutar med kredit (exportkreditgaranti, kontokredit, kreditgräns osv.)
  • artesisk* *vatten ger träffar på t.ex. artesiskt grundvatten.

Frågetecken

Om du exempelvis är osäker på stavning eller vill fånga upp alternativa stavningar kan du använda frågetecken (?) i stället för ett visst tecken. En sökning på t.ex. s?anning ger träffar på både scanning och skanning. 

Specialbokstäver och bokstäver från andra alfabet

Du kan använda specialbokstäver när du söker, men de flesta kommer att tolkas enligt uppställningen nedan. Detta innebär exempelvis att en sökning på møte ger träffar både på møte och möte (men inte på mote), och att en sökning på Schuss också ger träff på Schuß. Även det kyrilliska och grekiska alfabetet kan användas, och de tolkas inte.

á ↔ a              â ↔ a              ā ↔ a              ã ↔ a              ą ↔ a              æ ↔ ä 

ć ↔ c               č ↔ c               ç ↔ c               đ ↔ d              ð ↔ d              é ↔ e 

è ↔ e              ê ↔ e              ë ↔ e              ę ↔e               ē ↔ e              ğ ↔ g 

ı ↔ i                í ↔ i                 ì ↔ i                İ ↔ I                î ↔ i                ï ↔ i 

ī ↔ i                ij ↔ ij              ł ↔ l                ñ ↔ n              ń ↔ n              ŋ ↔ n

ó ↔ o              ò ↔ o              ô ↔ o              ō ↔ o              õ ↔ o              š ↔ s

ś ↔s                ş ↔ s               ß ↔ ss             þ ↔ th            ŧ ↔ t               ú ↔ u 

ù ↔ u              û ↔ u              ū ↔ u              ÿ ↔ y               ü ↔ u              ž ↔ z 

ż ↔ z               ź ↔ z               ø ↔ ö              œ ↔ oe

Om du får 0 träffar

Om din sökning ger 0 träffar kan detta bero på

  • att din stavning avviker från den som finns i Rikstermbanken
  • att ditt sökord är en term som ännu inte finns publicerad i Rikstermbanken
  • att ditt sökord är ett allmänspråkligt uttryck som bättre går att finna i allmänspråkliga ordböcker eller på exempelvis svenska.se.