Ikon för Rikstermbanken

Vad är en termpost?

En termpost – ett begrepp

En termpost är en strukturerad samling information om ett begrepp inom ett ämnesområde. Allt material i Rikstermbanken är presenterat i form av termposter. Termposten har en huvudterm och all information i termposten utgår från det begrepp som huvudtermen syftar på. Begreppet kan dels beskrivas med en definition, dels uttryckas med termer på olika språk. Detta är den huvudsakliga skillnaden mot hur en ordboksartikel i exempelvis Svensk Ordbok är uppbyggd. Där utgår man i stället från ett ord och beskriver dess betydelser.

Termpostens struktur och innehåll

Informationen i en termpost är strukturerad i ett antal fält försedda med rubriker, t.ex. svensk term, definition osv. I termfälten (där t.ex. svensk term, fransk term, tysk term anges) kan det förutom själva termen också finnas grammatisk information, information om språkvariant m.m. Här är ett exempel på en termpost: 

Skärmdump på en termpost

Termposter i Rikstermbanken kan se olika ut. Det beror bland annat på vilken typ av information som behöver ges om ett begrepp och på i vilken utsträckning som en termsamling har bearbetats enligt terminologisk metod. I en flerspråkig termsamling finns termposter med fält för olika språk och kanske för ekvivalensanmärkningar (se termposten om digital tentamen ovan), något som inte är relevant för en enspråkig termsamling. I vissa termsamlingar kan det finnas behov av att beskriva språkbruket i ett anmärkningsfält och visa på exempel, medan andra kan bestå av termposter som enbart visar termmotsvarigheter på två eller flera språk.