Ikon för Rikstermbanken

digital tentamen

svensk term: digital tentamen
definition:

tentamen som genomförs med hjälp av dator eller annat digitalt verktyg

anmärkning:

Digital tentamen kan genomföras på distans eller i en tentamenssal, och med egen dator eller med dator som lärosätet tillhandahåller.

På vissa lärosäten används e-tentamen i stället för digital tentamen. Ibland används webbtentamen, nättentamen, onlinetentamen när man specifikt vill poängtera att en digital tentamen ska genomföras via internet.

ekvivalensanmärkning:

Om sättet att utföra provet är det som är viktigt används termen e-examination där e- står för electronic. Om man vill betona tillgången till internet under provtiden används online examination. Använd inte termen digital examination som engelsk motsvarighet då den nästan uteslutande används som benämning på en medicinsk undersökningsmetod.

se även:
engelsk term: e-examination
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022