Ikon för Rikstermbanken

hemtentamen

svensk term: hemtentamen
definition:

distanstentamen som genomförs av studenten inom en viss tidsperiod och på valfri plats

anmärkning:

Syftet med hemtentamen är att ge studenten längre tid att lösa uppgiften än vid en salstentamen. Hemtentamen och digital hemtentamen används i dag synonymt, eftersom en hemtentamen i princip alltid genomförs med hjälp av dator. En digital hemtentamen kan numera vara övervakad, till exempel genom att läraren kan gå in via videolänk och kontrollera vad studenten gör.

se även:
engelsk term: take-home examination
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022