Ikon för Rikstermbanken

distanstentamen

svensk term: distanstentamen
definition:

tentamen som genomförs på annat ställe än på det lärosäte där studenten studerar

anmärkning:

En typ av distanstentamen är hemtentamen.

se även:
engelska termer: remote examination
off-campus examination
 
källa: Universitets- och högskolerådet: Svensk-engelsk ordbok | 2022