Ikon för Rikstermbanken

Att publicera en termsamling

Rikstermbanken publicerar termsamlingar från alla ämnesområden och från alla typer av organisationer, såväl offentliga som privata. Den person eller organisation som står bakom en termsamling ansvarar dels för innehållet i den, dels för att informera om förändringar i den. 

Myndigheter har ett särskilt ansvar enligt § 12 i språklagen att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig. När din myndighet låter publicera sin termsamling i Rikstermbanken och regelbundet ser över innehållet gör ni en viktig del i arbetet med att uppfylla § 12 i språklagen.

Om något är ändrat i din termsamling ska du höra av dig till terminologi@isof.se så uppdaterar vi termsamlingen i Rikstermbanken. Om du vill veta mer om hur terminologiarbete går till finns mer att läsa på Isofs webbplats. Du kan även höra av dig till terminologi@isof.se så kan vi hjälpa dig vidare. 

Termpostens struktur och dataformat

Om du eller din organisation vill publicera en termsamling i Rikstermbanken behöver informationen i termposterna vara strukturerad i enlighet med vissa grundläggande terminologiska principer. De två viktigaste är följande:

  • Varje termpost ska ha en enda term som är huvudterm för begreppet.
  • All information om en huvudterm liksom begreppet bakom termen ska finnas samlad i en och samma termpost, dvs. synonymer, termmotsvarigheter på andra språk, definitioner, anmärkningar och exempel.

För mer information om hur termposten bör struktureras, se Termpostens olika delar.

Sökbar och strukturerad information med NTRF

För att en termsamling ska kunna publiceras i Rikstermbanken behöver den vara strukturerad enligt det s.k. NTRF-formatet (Nordic Terminological Record Format). Det dataformatet ger goda förutsättningar för att informationen ska bli sökbar för användare. Dessutom är formatet ett ändamålsenligt redskap i ditt terminologiarbete, när du strukturerar och formulerar informationen i termposten.

Se nedan för exempel på hur moppa i termsamlingen Städteknisk ordlista struktureras enligt NTRF-formatet.

svTE moppa
svDF samla ihop lös smuts med mopp, från hela ytan
svAN Man moppar huvudsakligen golv och använder torrt, fuktigt eller vått moppgarn respektive moppduk.
svRETE fuktmoppa, grovmoppa, moppduk, moppgarn, våtmoppa
enTE mop
daTE moppe
noTE moppe
fiTE pyyhkiä mopilla
esTE pasar la escoba-aljofifa
esSYTE pasar la escoba de lanas 
deTE moppen
deSYTE feuchtwischen
grTE καθαριζω με γυαλιστρα – ξεσκονιστρα
hrTE čistiti patent-metlom
trTE püsküllü fırça ile temizlemek 

Sök på termen moppa för att se hur termposten presenteras i Rikstermbankens webbgränssnitt.

Om du vill ha mer information om NTRF-formatet eller har frågor om tekniken bakom Rikstermbanken, hör av dig till terminologi@isof.se.

Upphovsrätt

Det är fritt att använda termer, definitioner och annan information som finns i termposterna. Om du använder en hel termpost i ett nytt sammanhang, måste du dock hänvisa till den termsamling som termposten ingår i och den organisation som ligger bakom termsamlingen.

Det är inte möjligt att ladda ner en termsamling i dess helhet. Om du vill ha tillgång till en viss termsamling, hör av dig till den organisation som ligger bakom termsamlingen eller till terminologi@isof.se.