Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk-engelsk ordbok
utgivningsår 2022
utgåvenr version 15
bakgrund Den här ordboken innehåller svenska termer av relevans för högre utbildning, med engelska termmotsvarigheter. Drygt tio procent av termposterna innehåller en definition, och i drygt hälften av posterna finns en anmärkning med information av något slag. Arbetet påbörjades 2007 och från 1 januari 2013 har Universitets- och högskolerådet varit huvudman. Inför varje ny version går de föreslagna termposterna ut på remiss till svenska lärosäten och till andra myndigheter aktiva inom högre utbildning. Därefter fastställs och publiceras den nya versionen både i Rikstermbanken och på Universitets- och högskolerådets webbplats. Terminologicentrum TNC ledde länge den arbetsgrupp vid Universitets- och högskolerådet som arbetar med ordboken.
antal termposter 1634
 
utgivare
organisation Högskoleverket
utgivare
organisation Universitets- och högskolerådet