Ikon för Rikstermbanken

pyrimidin

svensk term: pyrimidin
definition:

basisk kväveförening som består av en 6-ring och som ingår i nukleinsyror

anmärkning:

De vanligaste pyrimidinerna i DNA är cytosin och tymin och i RNA cytosin och uracil. Puriner och pyrimidiner kallas med ett samlingsnamn för kvävebaser eller bara baser.

se även:
engelsk term: pyrimidine
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016