Ikon för Rikstermbanken

ribos

svensk term: ribos
definition:

det socker som ingår i RNA

anmärkning:

Det finns två möjliga former av ribos, men bara den ena (D-formen) förekommer i RNA.

se även:

RNA

engelsk term: ribose
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016