Ikon för Rikstermbanken

purin

svensk term: purin
definition:

basisk kväveförening som består av en 6-ring sammansatt med en 5-ring och som ingår i nukleinsyror

anmärkning:

De vanligaste purinerna i DNA och RNA är adenin och guanin. Puriner och pyrimidiner kallas med ett samlingsnamn för kvävebaser eller bara baser.

se även:
engelsk term: purine
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016