Ikon för Rikstermbanken

DNA-virus

svensk term: DNA-virus
definition:

virus vars genom består av DNA

anmärkning:

DNA-virusens genom replikeras i värdcellen, oftast på samma sätt som värdcellens DNA. DNA:t kan antingen vara enkeltrådigt (som hos parvovirus) eller dubbeltrådigt (som hos herpesvirus).

se även:
engelsk term: DNA virus
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016