Ikon för Rikstermbanken

replikation

svensk term: replikation
definition:

syntes av nukleinsyra med samma sorts nukleinsyra som mall

anmärkning:

Termen avser vanligen DNA-replikation. Hos RNA-virus som inte är retrovirus” /> förekommer dock RNA-replikation, dvs. syntes av en ny RNA-tråd med en befintlig RNA-tråd som mall. Ordet replikation används även i en vidare bemärkelse för att beskriva t.ex. virus och organellers flerfaldigande.

se även:
engelsk term: replication
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016