Ikon för Rikstermbanken

RNA-virus

svensk term: RNA-virus
definition:

virus vars genom består av RNA

anmärkning:

RNA:t i genomet kan antingen vara enkeltrådigt (som hos polio- och influensavirus) eller dubbeltrådigt (som hos reovirus, varav vissa kan orsaka magsjuka). Hos de flesta RNA-virus bildas nytt RNA direkt från virusets ursprungliga RNA genom en process som kallas RNA-replikation. Rubellavirus, som orsakar röda hund, är ett sådant RNA-virus. Vissa RNA-virus, retrovirus, förökas dock via en process som kallas omvänd transkription.

se även:
engelsk term: RNA-virus
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016