Ikon för Rikstermbanken

retrovirus

svensk term: retrovirus
definition:

RNA-virus som förökar sig via omvänd transkription

anmärkning:

Retrovirus bildar i värdcellen DNA via en process som kallas omvänd transkription. Därefter bildas nytt RNA genom att detta DNA transkriberas på vanligt sätt. Det mest allmänt bekanta retroviruset är hiv, det virus som orsakar aids. Retrovirusens genom består av två identiska enkeltrådiga RNA-molekyler. Eftersom de är identiska (= uppkomna genom transkription av samma DNA-molekyl) är retrovirus haploida.

Förleden retro-, som betyder tillbaka, är härledd från virusets förmåga till omvänd transkription (RNA till DNA).

se även:
engelsk term: retrovirus
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016