Ikon för Rikstermbanken

protein

svensk term: protein
svensk term (avrådd): äggviteämne
definition:

tredimensionellt strukturerad molekylär enhet bestående av en eller flera peptidkedjor

anmärkning:

Proteiner svarar för största delen av cellers och virus struktur, funktion och reglering. Exempel på proteiner är enzymer, hormoner och membranproteiner. Proteiner bildas i ribosomerna vid translationen. Aminosyrornas inbördes ordning bestäms av nukleotidsekvensen i motsvarande mRNA. Proteiner kallades tidigare även äggviteämnen.

se även:
engelsk term: protein
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016