Ikon för Rikstermbanken

peptid

svensk term: peptid
definition:

ogrenad kedja av två eller flera aminosyror sammanbundna med peptidbindning

anmärkning:

Två aminosyror bundna till varandra kallas dipeptid, tre kallas tripeptid. Man talar också om oligopeptider och polypeptider, där oligo- står för ”några” och poly- för ”många”. Gränsen mellan vad som betraktas som oligopeptid respektive polypeptid är flytande, någonstans mellan 10 och 30 aminosyror. En peptid skiljer sig från ett protein i det att peptiden bara är en enda kedja, medan proteinet kan bestå av flera. Peptider saknar också i stort sett tredimensionell struktur i lösning.

se även:
engelsk term: peptide
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016