Ikon för Rikstermbanken

aminosyra

svensk term: aminosyra
definition:

organisk förening med den generella formeln ⁺H₃N-CHR-COO⁻

anmärkning:

Aminosyror utgör byggstenarna i proteiner. R i formeln ovan representerar den sidokedja som skiljer aminosyrorna åt. De aminosyror som beskrivs här benämns mer fullständigt ”alfa-aminosyror”, eftersom aminogruppen är bunden till det första kolet efter karboxylgruppen, alfa-kolet.

se även:
engelsk term: amino acid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016