Ikon för Rikstermbanken

genetiska koden

svensk term: genetiska koden
definition:

kod som beskriver hur den genetiska informationen överförs från nukleotidsekvens i mRNA till aminosyrasekvens i proteiner

anmärkning:

Nukleotidsekvensen i mRNA ger vid translationen information om aminosyrasekvensen hos det protein som syntetiseras. Ett kodon (tre nukleotider, en triplett) motsvarar en aminosyra. Bara 20 olika aminosyror inkorporeras i proteiner vid translationen, vilket gör att varje aminosyra motsvaras av mer än ett kodon (totalt kan 64 olika tripletter bildas av de fyra olika nukleotiderna i mRNA, dvs. A, C, G, U). Den genetiska koden innehåller också speciella start- och stoppkodon som signalerar att translationen ska inledas respektive avslutas.

se även:
engelsk term: the genetic code
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016