Ikon för Rikstermbanken

mRNA

svenska termer: mRNA
budbärar-RNA
definition:

RNA som utgör mall för proteiner

anmärkning:

Vid transkriptionen överförs den genetiska informationen i DNA till RNA. mRNA-molekylerna bär på information om vilka aminosyror som ska infogas i proteiner vid translationen.

se även:
engelska termer: mRNA
messenger RNA
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016