Ikon för Rikstermbanken

transkription

svensk term: transkription
definition:

syntes av RNA med DNA som mall

se även:
engelsk term: transcription
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016