Ikon för Rikstermbanken

centrala dogmen

svensk term: centrala dogmen
definition:

princip som fastslår att den genetiska informationen överförs från DNA via RNA till protein

anmärkning:

Efter upptäckten av omvänd transkription har dogmen reviderats: informationsflödet kan även gå åt andra hållet (RNA → DNA). Dock är ingen situation känd där informationsflödet kan gå från protein till RNA.

Uttrycket myntades av Francis Crick, en av de två forskare som på 50-talet löste DNA:s tredimensionella struktur.

se även:
engelsk term: central dogma
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016