Ikon för Rikstermbanken

kodon

svensk term: kodon
definition:

sekvens av tre nukleotider i mRNA, som vid translationen ger upphov till en specifik aminosyra i det protein som syntetiseras

se även:
engelsk term: codon
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016