Ikon för Rikstermbanken

translation

svensk term: translation
definition:

syntes av protein med utgångspunkt i nukleotidsekvensen hos mRNA

anmärkning:

Translation betyder översättning; den genetiska informationen ’översätts’ från nukleinsyra till protein.

se även:
engelsk term: translation
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016