Ikon för Rikstermbanken

rRNA

svenska termer: rRNA
ribosomalt RNA
definition:

RNA som ingår i ribosomer

se även:
engelska termer: rRNA
ribosomal RNA
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016