Ikon för Rikstermbanken

tRNA

svenska termer: tRNA
transfer-RNA
definition:

RNA som vid translationen överför aminosyror till den växande peptidkedjan

anmärkning:

Vid translationen överförs den genetiska informationen i mRNA till protein (peptidkedjor). Kodonen i mRNA basparar med antikodon (bastripletter som är komplementära till kodonen) i tRNA. Varje tRNA-molekyl bär på den aminosyra som motsvarar dess antikodon (eller snarare kodonet i mRNA, jämför genetiska koden). Aminosyrorna infogas en efter en i peptidkedjan. Kodonens inbördes ordning i mRNA (eller ytterst sekvensen i DNA) avgör aminosyrornas inbördes ordning i den färdiga peptidkedjan

tRNA utläses (på engelska) transfer RNA.

se även:
engelska termer: tRNA
transfer RNA
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016