Ikon för Rikstermbanken

gen

svensk term: gen
definition:

sekvens i ett genom, inkluderande såväl exoner som introner, vilken kodar för en polypeptid eller RNA-molekyl

anmärkning:

När man talar om att man ”hittat genen för” något, syftar man i allmänhet på gener som kodar för proteiner (eller egentligen polypeptider). Alternativ splitsning, där delvis olika exoner ingår i den mRNA som translateras, gör att en gen kan ge upphov till flera delvis olika peptidkedjor. Introner kan innehålla öppna läsramar som translateras oberoende av resten av genen; här talar man om en separat gen i intronsekvensen. Ibland räknar man även de sekvenser som reglerar genens aktivitet som tillhörande genen. I begreppet komplett gensekvens ingår vanligen hela sträckan från den som motsvarar mRNA:ts 5'-ände till polyadenyleringssignalen samt ytterligare minst femhundra baspar uppströms om detta, för att även inkludera de viktigare promotorelementen.

se även:
engelsk term: gene
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016