Ikon för Rikstermbanken

promotor

svensk term: promotor
svensk term (avrådd): promoter
definition:

DNA-sekvens där RNA-polymeras binder för att starta transkription av en eller flera gener

anmärkning:

Promotorn reglerar aktiviteten hos det enzym som katalyserar transkriptionen (RNA-polymeras). Den är belägen i nära anslutning till den gen (de gener) vars transkription den reglerar. Hos bakterier och arkéer binder RNA-polymeras direkt till DNA. Hos eukaryoter behövs ett antal proteiner (transkriptionsfaktorer) för att RNA-polymeraset ska binda effektivt.

se även:
engelsk term: promoter
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016