Ikon för Rikstermbanken

splitsning

svensk term: splitsning
svenska termer (avrådda): splajsning
splicing
definition:

process som avlägsnar en intern del i en makromolekyl och binder samman de omkringliggande delarna till en ny, kortare molekyl

anmärkning:

Termen splitsning avser i allmänhet RNA-splitsning, då introner avlägsnas ur pre-mRNA och exoner binds samman till en kortare mRNA-molekyl. Det kan dock även avse proteinsplitsning, då vissa delar (inteiner) avlägsnas ur peptidkedjan och de kvarvarande (exteiner) binds samman till en kortare peptidkedja.

Det engelska splicing betyder i allmänspråket vanligen sammanfoga (med överlappande ändar). Även i engelska facktexter förekommer ordet splicing emellanåt i denna mer ospecifika betydelse, som alltså inte syftar direkt på de ovan beskrivna processerna. Den svenska termen splitsning anspelar delvis på samma bildspråk, även om ordet är betydligt ovanligare i det svenska allmänspråket än i det engelska. På svenska är det förutom inom molekylärbiologin främst inom sjöfarten man talar om splitsning (två repändar splitsas ihop).

se även:
engelsk term: splicing
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016