Ikon för Rikstermbanken

organism

svensk term: organism
definition:

en- eller flercellig biologisk enhet med förmåga till egen metabolism

engelsk term: organism
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016