Ikon för Rikstermbanken

sekvensering

svenska termer: sekvensering
sekvensbestämning
sekvensning (talspråk)
svensk term (avrådd): sekvenering
definition:

identifiering av monomererna i en biopolymer och fastställande av deras inbördes ordning

anmärkning:

Med monomerer avses de enskilda byggstenar som bygger upp långa molekyler, polymerer. Biopolymerer är främst nukleinsyror (DNA, RNA), proteiner och polysackarider. De monomerer som bygger upp dem är nukleotider, aminosyror respektive glykosider.

Termen sekvenering är olämplig; det finns inte någon rimlig förklaring till att s:et fallit bort.

se även:
engelsk term: sequencing
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016