Ikon för Rikstermbanken

haploid

svensk term: haploid adj. 
användningsområde: om cell, organism eller virus
definition:

innehållande en enkel kromosomuppsättning och därmed endast en version av den genetiska informationen

anmärkning:

Virus och bakterier är haploida. Även könscellerna hos diploida organismer, till exempel människan, är haploida. Vid befruktningen förenas två haploida könsceller till en ny diploid cell. En haploid cell vars kromosomer replikerats innehåller fortfarande bara en version av varje kromosom och är alltså fortfarande haploid.

se även:
engelsk term: haploid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016