Ikon för Rikstermbanken

polyploid

svensk term: polyploid
användningsområde: om cell eller organism
definition:

innehållande minst tre kompletta kromosomuppsättningar med två eller flera versioner av den genetiska informationen

anmärkning:

En polyploid cell kan innehålla tre (triploid), fyra (tetraploid), fem (pentaploid), sex (hexaploid) eller fler kromosomuppsättningar. Polyploida celler förekommer bara hos organismer med sexuell förökning. Autoploidi anger att kromosomerna härrör från samma art; förekommer kromosomer från olika arter talas om allopolyploidi. Polyploidi förekommer främst hos växter, men även hos vissa djur, och kan uppstå spontant eller framkallas på konstgjord väg.

se även:
engelsk term: polyploid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016