Ikon för Rikstermbanken

diploid

svensk term: diploid adj. 
användningsområde: om cell eller organism
definition:

innehållande två kompletta kromosomuppsättningar med varsin version av den genetiska informationen

anmärkning:

Diploida celler förekommer bara hos organismer med sexuell förökning. Människans kroppsceller är exempel på diploida celler. De innehåller vardera 46 kromosomer, varav 23 härstammar respektive förälder.

se även:
engelsk term: diploid adj. 
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016