Ikon för Rikstermbanken

avidentifiering

svensk term (rek.): avidentifiering
svensk term (acc.): anonymisering
användningsområde: av prov eller personuppgift
definition:

avlägsnande av koppling mellan prov eller personuppgift och provgivare

anmärkning:

Vid avidentifiering fortsätter ett prov att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Total avidentifiering är egentligen inte möjlig med humanbiologiskt material, men termen används ändå när identifiering inte är möjlig med ”rimlig insats”.

Ibland används uttrycket kassera som en term för ”avidentifiera och/eller destruera” vilket är otydligt och därför olämpligt, se vidare under kassation. Gör i stället en tydlig skillnad mellan {i}avidentifiera{i} och destruera där det är lämpligt, och använd hela uttrycket avidentifiera eller destruera (respektive substantivuttrycket avidentifiering eller destruktion) i de fall båda avses.

I GDPR skäl 26 används benämningen anonymisering som synonym till avidentifiering.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019