Ikon för Rikstermbanken

kassation

svensk term (rek.): kassation
definition:

utmönstring av objekt som inte längre ska användas för ursprungligt ändamål

anmärkning:

I allmänspråket uppfattas kassation oftast som att det som kasseras kastas bort och förstörs. Eftersom så inte alltid är fallet i biobankssammanhang, är det viktigt att, när kassation och kassera(s) används, precisera hur materialet hanterats efter kassation (destruktion, avidentifiering, annan användning osv.). Exempelvis kan ett kasserat prov fysiskt finnas kvar men inte vara spårbart.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019