Ikon för Rikstermbanken

destruktion

svensk term (rek.): destruktion
definition:

avsiktlig förstörelse

anmärkning:

Som verb till substantivet destruktion används i första hand destruera men också (som i biobankslagen) det mer allmänna förstöra.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019