Ikon för Rikstermbanken

pseudonymisering

svensk term (rek.): pseudonymisering
definition:

operation vid vilken en identitetsbeteckning ersätts med en pseudonym som enbart kan kopplas samman med en kodnyckel

anmärkning:

Enligt GDPR innebär pseudonymisering behandling av på ett sätt som innebär

1. att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används och

2. att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

I biobankslagen används termen kodning för detta begrepp. Pseudonymisering innebär i biobankssammanhang att en kod sätts både på prov (prov-id) och på provgivarens identitet (personuppgifts-id) och att det däremellan finns en kodnyckel.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019