Ikon för Rikstermbanken

personuppgifter

svensk term (rek.): personuppgifter
definition:

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

anmärkning:

GDPR har följande definition av personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. I GDPR begränsas definitionen till personer som är i livet.

 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019