Ikon för Rikstermbanken

provgivare

svensk term (rek): provgivare
definition:

person som lämnar prov

anmärkning:

En provgivare kan vara en patient, en forskningsperson, en person som genomgår en hälsoundersökning, etc. Om prov tas från en avliden person räknas den avlidna som provgivare. Tas prov från ett foster räknas kvinnan som bär fostret som provgivare när det krävs ett samtyckesbeslut enligt biobankslagen.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019