Ikon för Rikstermbanken

prov

svensk term (rek.): prov
användningsområde: inom hälso- och sjukvården
definition:

humanbiologiskt material som tagits från en levande eller avliden person eller ett foster i syfte att erhålla information om den som provet härrör från

anmärkning:

Det humanbiologiska materialet kallas prov oavsett form och provtagningsmetod. Det prov som tas direkt från en provgivare kan kallas primärprov. Ett prov som skapas ur ett annat prov kan kallas delprov. I de flesta fall anger dock sammanhanget om ett prov är ett primärprov eller delprov, och det är inte heller alltid det är väsentligt att poängtera vad som är vad. Detta gör att ”primär-” respektive ”del-” oftast inte tas med. I biobankslagen används även benämningen vävnadsprov.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019