Ikon för Rikstermbanken

biobank

svensk term (rek.): biobank
användningsområde: inom hälso- och sjukvård
definition:

samling humanbiologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål samt information om detta material

anmärkning:

Förvaring kan i sig vara ett ändamål. Andra ändamål regleras av olika regelverk, t.ex. biobankslagen. Biobankslagen reglerar hanteringen av humanbiologiskt material som härrör från hälso- och sjukvården. Andra lagar, som dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen (PDL), reglerar hanteringen av den information som är kopplad till materialet. Observera att biobankslagens definition av biobank i nuläget är formulerad så att den bara gäller de biobanker som omfattas av lagen.

Sådana biobanker som lagen gäller för kan bestå av provsamlingar, men även i tillämpliga delar av annat biologiskt material, t.ex. blod avsett för transfusion eller material avsett för transplantation eller assisterad befruktning.

En biobank inom hälso- och sjukvården förvaltas av en organisatorisk enhet. Denna återfinns på olika organisatorisk nivå hos olika huvudmän (direkt under huvudmannen, på annan nivå i linjeorganisationen, som en stabsfunktion etc.). Jämför biobanksansvarig.

Benämningen biobank används också för den organisatoriska enheten. För att undvika missförstånd bör det tydliggöras om samlingen humanbiologiskt material eller den organisatoriska enheten avses. Jämför även inrätta biobank och lägga ner biobank.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019