Ikon för Rikstermbanken

biobanksansvarig

svensk term (rek.): biobanksansvarig
definition:

person som utsetts av biobanks huvudman att ansvara för en biobank och för den organisatoriska enhet som förvaltar den

anmärkning:

I samband med beslut om att inrätta biobank ska huvudmannen utse biobanksansvarig samt besluta om ändamålet med biobanken. Landstingen/regionerna har organiserat sina biobanker och ansvarsfördelningen på olika sätt. Detta medför att biobanksansvariga kan återfinnas på olika organisatoriska nivåer. Den biobanksansvarige ansvarar bl.a. för att biobankslagen följs inom sitt verksamhetsområde.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019