Ikon för Rikstermbanken

huvudman

svensk term (rek.): huvudman
definition:

myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet

anmärkning:

Det finns olika typer av huvudmän, t.ex. vårdgivare, forskningshuvudman och huvudman för biobank.

Biobankslagen anger biobankshuvudmannens rättigheter och skyldigheter. Biobankshuvudmannen har ett lagstadgat ansvar för materialet i biobanken.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019