Ikon för Rikstermbanken

provsamling

svensk term (rek.): provsamling
definition:

ett eller flera prov som har minst en gemensam egenskap

anmärkning:

Biobanken innehåller en eller flera provsamlingar. I biobankslagen benämns allt humanbiologiskt material som vävnadsprov.

Ett enskilt prov i en biobank kan tillhöra många provsamlingar beroende på vilken egenskap eller kombination av egenskaper man väljer att specificera provsamlingen efter. Gemensamma egenskaper kan vara förvaringsplats, biobankstillhörighet, provgivare, forskningsstudier osv., och anledningar att gruppera prov till provsamlingar kan t.ex. vara en beskrivning av ansvarsförhållanden och dispositionsrätt till prov. För varje provsamling finns det en provsamlingsansvarig.

Notera att det i biobanker kan finnas provsamlingar som varken är primära provsamlingar eller sekundära provsamlingar, dvs. provsamlingar med prov som inte omfattas av biobankslagen, t.ex. provsamlingar med avidentifierade prov eller prov tagna utanför Sverige.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019